DYPLOM MINISTRA DLA ROMB S.A.

06.07.2015

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka otrzymała Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej ZA WKŁAD W TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY.

W ubiegłym roku nasza firma stworzyła 77 nowych miejsc pracy. Zatrudniliśmy między innymi 2 osoby niepełnosprawne, 2 osoby powyżej 50 roku życia oraz ponad 70 osób poniżej 30 roku życia. Średnia liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika wyniosła 14,85.

Doceniono również fakt, iż współpracujemy ze szkołami i uczelniami, kształcimy młodocianych, a od września rozpoczynamy kształcenie studentów w ramach studiów dualnych.

Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej