ROMB W REZYDENCJI PREZYDENTA RP W WIŚLE

07.04.2011

„Okno to nie tylko symbol spojrzenia na świat, to element dekoracji domu, gustu architekta i wymagań klienta, śledzącego kierunki mody w budownictwie. Swój wygląd zawdzięcza ewolucji i jak cały świat na przestrzeni wieków zmieniało swoje oblicze…”

Pamiętajmy jednak, iż okno to nie tylko wysokie walory estetyczne. Już od czasów prehistorycznych towarzyszyło bowiem ludziom w ich domach, dając światło w pomieszczeniach i jednocześnie chroniąc przed zimnem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Z czysto konstrukcyjnego punktu widzenia okno stanowi najsłabszy punkt ściany, a jednocześnie powinno cechować się podobnymi parametrami jak ściana i nie powodować pogorszenia jej własności jako przegrody budowlanej. Przykładowo, okno musi wykazywać się odpowiednią sztywnością, wytrzymałością na siłę wiatru (zarówno parcia jak i ssania), szczelnością na przenikanie wody i powietrza przy dopuszczeniu odpowiedniej infiltracji oraz odpowiednią izolacyjnością cieplną.

Oknom stawia się więc liczne wymagania, których spełnienie zapewni tylko użycie nowoczesnego produktu w postaci okuć okiennych najwyższej jakości. Dokonując wymiany okien należy zatem mieć na uwadze zarówno względy ekonomiczne jak i praktyczne, których dopełnieniem będzie zastosowanie nowoczesnych technik montażu.

Przykładem połączenia „piękna i jakości” jest projekt wymiany stolarki okiennej na elewacji północnej w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowym Zespole Zabytkowym w Zamku Górnym.

Prace zostały wykonane przez Pana Janusza Kołodziejczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OKNA KOŁODZIEJCZYK z siedzibą w Tylmanowej.

Okna zostały oczywiście wyposażone w okucia marki „ROMB”.

Umowa obejmowała wykonanie okien, których zestawienie zbiorcze powierzchni wyniosło 82,4942 m². Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Prace polegały na usunięciu starych okien i wykonaniu oraz zamontowaniu nowych z drewna modrzewiowego (warstwowo klejonego) z zachowaniem kształtu profili i wymiarów.

Rekonstrukcja okien w Rezydencji jako okien zabytkowych podlegała regułom tradycyjnej najlepszej stolarki, przejawiającej się w stosowaniu litego drewna, złącz stolarskich na czopy otwarte, w krosnach i kwaterach na czopy i widlicę, w połączeniach krosna ze skrzynką na pióro i wpust.

Odtworzenie okien nosiło charakter prac konserwatorskich w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Końcowy efekt prac w rozumieniu tej Ustawy to wierne przekazanie formy historycznej przy niezauważalnych niezbędnych modernizacjach wynikających z potrzeb oszczędności energetycznych.