Laboratorium

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze przy ROMB Spółka Akcyjna funkcjonuje od 1995 r. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług.
Od 1998 r. Laboratorium wykonuje badania w zakresie akredytacji AB 196, natomiast od 2006 r. posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP097 jako laboratorium wzorcujące.

Satysfakcja oraz zadowolenie naszych Klientów jest naszym najwyższym celem, do którego wytrwale dążymy poprzez ciągłą dbałość o jakość świadczonych usług.

Wprowadzenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdza naszą wiarygodność oraz buduje zaufanie. Wiedza i doświadczenie naszego Personelu są gwarancją jakości naszych usług.

Oferujemy Państwu wykonywanie wzorcowania przyrządów pomiarowych (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze, mikrometry, czujniki, płytki wzorcowe, wałeczki, sita) oraz wykonywanie pomiarów 3D w zakresie akredytacji AP097.

Przeprowadzamy badania ITT w ramach umów z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Materiały promocyjne laboratorium [2,1 MB]

CERTYFIKATY AKREDYTACJI

[documents workflow_state=”certyfikaty-laboratorium” numberposts=”9999″]

Zespół wzorcowań – wzorcowanie narzędzi pomiarowych

Rodzaj przyrządu pomiarowego / wzorca
Zakres pomiarowy
Płytki wzorcowe
Płytki wzorcowe kl. 0, 1 i 2
(0,5 ÷ 100) mm
Przyrządy suwmiarkowe
Suwmiarki
(0 ÷ 600) mm
Wysokościomierze suwmiarkowe
(0 ÷ 600) mm
Głębokościomierze suwmiarkowe
(0 ÷ 600) mm
Wałeczki pomiarowe
Wałeczki pomiarowe(1÷20) mm
Sita kontrolne
Sita kontrolne20 µm ÷ 125 mm
Przyrządy mikrometryczne
Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami pomiarowymi płaskimi
(0 ÷ 600) mm
Mikrometry wewnętrzne
(5 ÷ 55) mm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
(30 ÷ 200) mm
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem o wartości działki elementarnej 0,001 mm
(0 ÷ 50) mm
Przyrządy czujnikowe
Czujniki cyfrowe z rozdzielczością 0,01 mm
(0 ÷ 12) mm
(0 ÷ 25) mm
(0 ÷ 50) mm
Czujniki cyfrowe z rozdzielczością 0,001 mm
(0 ÷ 12) mm
(0 ÷ 25) mm
(0 ÷ 30) mm
(0 ÷ 50) mm
Czujniki analogowe z działką elementarną 0,001 mm
(0 ÷ 1) mm
(0 ÷ 5) mm
Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm
(0 ÷ 10) mm
(0 ÷ 25) mm
(0 ÷ 30) mm
(0 ÷ 50) mm
Czujniki dźwigniowo – zębate z działką elementarną 0,01 mm
(0 ÷ 1,5) mm
Pomiary współrzędnościowe
Sprawdziany specjalne
Średnice otworów
Φ (3 ÷ 220) mm
Długość
(0,1 ÷ 500) mm
Wysokość
(0,1 ÷ 400) mm
Szerokość
(0,1 ÷ 400) mm
Odchyłki kształtu okrągłość
okrągłość
Odchyłki położenia
współosiowość
Kąt
(0 ÷ 360) °
Wzorcowania poza zakresem akredytacji
Rodzaj przyrządu pomiarowego / wzorca
Suwmiarki o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Wysokościomierze suwmiarkowe o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Głębokościomierze suwmiarkowe o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Mikrometry zewnętrzne o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
Średnicówki czujnikowe
Macki pomiarowe
Grubościomierze czujnikowe
Transametry
Kątowniki
Kątomierze
Szczelinomierze
Miary
Pierścienie wzorcowe
Liniały krawędziowe
Płytki interferencyjne
Sprawdziany tłoczkowe i pierścieniowe
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe
Przyrządy do pomiaru grubości powłok (ultrametry, grubościomierze)
Foliowe wzorce grubości

W razie potrzeby możliwe jest wykonanie wzorcowania lub pomiarów w terminie ekspresowym, po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru przyrządów / obiektów.

Zespół Badań Wyrobów

Rodzaj charakterystykiMetoda badawcza
Wyroby i materiały konstrukcyjne – metale
Wymiary liniowe w osi x, y, z
Zakres: x = (0 ÷ 400) mm
y = (0 ÷ 400) mm
z = (0 ÷ 500) mm
Procedura badawcza L-01.00.00 z dnia 23.04.2014 edycja 2
Własności mechaniczne:
– wytrzymałość na rozciąganie Rm
– wydłużenie A
– przewężenie Z
Zakres: siła F do 50 kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892-1:2010 metoda B
Mikrotwardość HV
Zakres: do 0,2 HV
Metoda Vickersa
PN-EN ISO 6507-1:2007
Rodzaj charakterystykiMetoda badawcza
Powłoki ochronne
Grubość
Metoda mikroskopowa
PN-EN ISO 1463:2006
Grubość
Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 2178:1998
PN-EN ISO 2360:2006
PN-EN ISO 2808:2008 pkt. 5.5.7, 5.5.8
Odporność korozyjna w obojętnej mgle solnej
PN-H-04603:1976
PN-EN ISO 9227:2012
Rodzaj charakterystykiMetoda badawcza
Zawiasy jednoosiowe
Trwałość
PN-EN 1935:2003 pkt. 7.5
Wytrzymałość
PN-EN 1935:2003 pkt. 7.3
Zamki wpuszczane i wierzchnie
Moment obrotowy do uruchomienia zapadki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.2.2
Trwałość
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.3
Wytrzymałość klucza
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.1
Moment obrotowy do wycofania zapadki za pomocą klucza w zamkach z dźwignią
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.3
Moment obrotowy do wycofania zapadki z klamką
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.11.1
Min. moment obrotowy powrotny orzecha
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.11.3
Siła powrotna zapadki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.1.2
Zamki wpuszczane i wierzchnie
Siła zamknięcia drzwi na zapadkę
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.4.2
Wytrzymałość haka na wyzębienie
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.8.6
Wytrzymałość na sforsowanie urządzenia ustalającego w zamka do drzwi przesuwnych
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.8.7
Siła zamykania ręcznego
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.1
Siła zamykania ręcznego z pośrednim położeniem blokującym
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.2
Skuteczność automatycznego zamykania zasuwki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.3
Skuteczność automatycznego zamykania zapadki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.4
Działania w skrajnych temperaturach (- 20°C i + 80°C )
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.7.2
Okucia do stolarki otworowej
Wytrzymałość na: obciążenia statyczne, obciążenia dynamiczne
PN-EN 13126-8:2007 pkt. 5.2.2, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8
Badanie trwałości okuć uchylnych stosowanych w stolarce budowlanej
Procedura L-06.00.00 wydanie3 z dn. 12.02.2008
Badanie wytrzymałości okuć uchylnych stosowanych w stolarce budowlanej
Procedura L-07.00.00 wydanie 4 z dn. 12.02.2008
Badanie wpływu wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła na trwałość działania. Sprawność okien i drzwi po wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu
PN-EN 1191:2013-06
Rodzaj charakterystykiMetoda badawcza
Okna, drzwi i żaluzje
Odporność na włamanie przy:
• obciążeniu statycznym
• obciążeniu dynamicznym
• próbach włamania ręcznego

PN-EN 1628+A1:2016-02

PN-EN 1629+A1:2016-02

PN-EN 1630+A1:2016-02

Okna i drzwi
Pomiar wymiarów liniowych zewnętrznych i wewnętrznych
Procedura badawcza L-08.00.00 z dnia 09.06.1997 edycja 2

Siły operacyjne:

• okna

• drzwi

PN-EN 12046-1:2005

PN-EN 12046-2:2001

Sztywność skrzydła na obciążenie dynamiczne i statyczne siłą skupioną prostopadłą do powierzchni skrzydła. Wyznaczenie odkształceń skrzydeł
Procedura badawcza L-16.00.00 z dnia 24.05.2001 edycja 1
Wodoszczelność
PN- EN 1027:2001
Przepuszczalność powietrza okien i
drzwi [m3/h] do długości linii stykowej [Vo = m3/hm]
PN-EN 1026:2001
Okna
Odporność na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła
PN-EN 14608:2006
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN 13049:2004
Odporność na skręcanie statyczne
PN-EN 14609:2006
Drzwi
Odporność na obciążenia pionowe
PN-EN 947:2000
Wytrzymałość na skręcanie statycznePN-EN 948:2000
Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkimPN-EN 949:2000
Odporność na uderzenia ciałem twardymPN-EN 950:2000
Wymiary geometryczne liniowe: wysokość, szerokość, grubość i prostokątność
PN-EN 951:2000
Płaskość ogólna i miejscowa
PN-EN 952:2000


Z uwagi na konieczność przesyłania informacji zwrotnych, Klientów naszego Laboratorium prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i wysłanie jej na adres: lab@grupakety.com

Ankieta laboratorium