Laboratorium

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze przy ROMB Spółka Akcyjna funkcjonuje od 1995 r., jego podstawowym celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług.
Od 1998 r. Laboratorium wykonuje badania w zakresie akredytacji AB 196, natomiast od 2006 r. posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP097 jako laboratorium wzorcujące.

laboratorim

Przeprowadzamy badania ITT w ramach umów z Insty-tutem Techniki Budowlanej w Warszawie oraz IFT Rosenheim w Niemczech.

Laboratorium współpracuje z IFT Rosenheim i przeprowa- dza obliczenia współczynnika przenikania ciepła Uf, do którego sprawozdanie z obliczeń wystawia IFT Rosenheim (laboratorium posiada Certyfikat QM339 – obliczania współ-czynnika przenikania ciepła Uf zgodnie z EN 10077-2).

Satysfakcja oraz zadowolenie naszych Klientów jest naszym najważniejszym celem, do którego wytrwale dążymy poprzez ciągłą dbałość o jakość świadczonych usług.

Wprowadzenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdza naszą wiarygodność oraz buduje zaufanie. Wiedza i doświadczenie naszego Personelu są gwarancją jakości naszych usług.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Materiały promocyjne laboratorium

CERTYFIKATY AKREDYTACJI

Zespół wzorcowań – wzorcowanie narzędzi pomiarowych

Rodzaj przyrządu pomiarowego / wzorca
Zakres pomiarowy
Płytki wzorcowe
Płytki wzorcowe kl. 0, 1 i 2
(0,5 ÷ 100) mm
Przyrządy suwmiarkowe
Suwmiarki
(0 ÷ 600) mm
Wysokościomierze suwmiarkowe
(0 ÷ 600) mm
Głębokościomierze suwmiarkowe
(0 ÷ 600) mm
Wałeczki pomiarowe
Wałeczki pomiarowe (1÷20) mm
Sita kontrolne
Sita kontrolne 20 µm ÷ 125 mm
Przyrządy mikrometryczne
Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami pomiarowymi płaskimi
(0 ÷ 600) mm
Mikrometry wewnętrzne
(5 ÷ 55) mm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
(30 ÷ 200) mm
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem o wartości działki elementarnej 0,001 mm
(0 ÷ 50) mm
Przyrządy czujnikowe
Czujniki cyfrowe z rozdzielczością 0,01 mm
(0 ÷ 12) mm
(0 ÷ 25) mm
(0 ÷ 50) mm
Czujniki cyfrowe z rozdzielczością 0,001 mm
(0 ÷ 12) mm
(0 ÷ 25) mm
(0 ÷ 30) mm
(0 ÷ 50) mm
Czujniki analogowe z działką elementarną 0,001 mm
(0 ÷ 1) mm
(0 ÷ 5) mm
Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm
(0 ÷ 10) mm
(0 ÷ 25) mm
(0 ÷ 30) mm
(0 ÷ 50) mm
Czujniki dźwigniowo – zębate z działką elementarną 0,01 mm
(0 ÷ 1,5) mm
Pomiary współrzędnościowe
Sprawdziany specjalne
Średnice otworów
Φ (3 ÷ 220) mm
Długość
(0,1 ÷ 500) mm
Wysokość
(0,1 ÷ 400) mm
Szerokość
(0,1 ÷ 400) mm
Odchyłki kształtu okrągłość
okrągłość
Odchyłki położenia
współosiowość
Kąt
(0 ÷ 360) °
Wzorcowania poza zakresem akredytacji
Rodzaj przyrządu pomiarowego / wzorca
Suwmiarki o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Wysokościomierze suwmiarkowe o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Głębokościomierze suwmiarkowe o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Mikrometry zewnętrzne o zakresie pomiarowym powyżej 600 mm
Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
Średnicówki czujnikowe
Macki pomiarowe
Grubościomierze czujnikowe
Transametry
Kątowniki
Kątomierze
Szczelinomierze
Miary
Pierścienie wzorcowe
Liniały krawędziowe
Płytki interferencyjne
Sprawdziany tłoczkowe i pierścieniowe
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe
Przyrządy do pomiaru grubości powłok (ultrametry, grubościomierze)
Foliowe wzorce grubości

W razie potrzeby możliwe jest wykonanie wzorcowania lub pomiarów w terminie ekspresowym, po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru przyrządów / obiektów.

Zespół Badań Wyrobów

Rodzaj charakterystyki Metoda badawcza
Wyroby i materiały konstrukcyjne – metale
Wymiary liniowe w osi x, y, z
Zakres: x = (0 ÷ 400) mm
y = (0 ÷ 400) mm
z = (0 ÷ 500) mm
Procedura badawcza L-01.00.00 z dnia 23.04.2014 edycja 2
Własności mechaniczne:
– wytrzymałość na rozciąganie Rm
– wydłużenie A
– przewężenie Z
Zakres: siła F do 50 kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892-1:2010 metoda B
Twardość HBW
Zakres:
– średnica kulki ø 5 mm; ø 10 mm
Metoda Brinella
PN-EN ISO 6506-1:2014-12
Twardość HRC
Zakres: skala C
Metoda Rockwella
PN-EN ISO 6508-1:2007
Mikrotwardość HV
Zakres: do 0,2 HV
Metoda Vickersa
PN-EN ISO 6507-1:2007
Rodzaj charakterystyki Metoda badawcza
Powłoki ochronne
Grubość
Metoda mikroskopowa
PN-EN ISO 1463:2006
Grubość
Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 2178:1998
PN-EN ISO 2360:2006
PN-EN ISO 2808:2008 pkt. 5.5.7, 5.5.8
Odporność korozyjna w obojętnej mgle solnej
PN-H-04603:1976
PN-EN ISO 9227:2012
Rodzaj charakterystyki Metoda badawcza
Zawiasy jednoosiowe
Trwałość
PN-EN 1935:2003 pkt. 7.5
Wytrzymałość
PN-EN 1935:2003 pkt. 7.3
Zamki wpuszczane i wierzchnie
Moment obrotowy do uruchomienia zapadki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.2.2
Trwałość
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.3
Wytrzymałość klucza
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.1
Moment obrotowy do wycofania zapadki za pomocą klucza w zamkach z dźwignią
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.3
Moment obrotowy do wycofania zapadki z klamką
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.11.1
Min. moment obrotowy powrotny orzecha
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.11.3
Siła powrotna zapadki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.1.2
Zamki wpuszczane i wierzchnie
Siła zamknięcia drzwi na zapadkę
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.4.2
Wytrzymałość haka na wyzębienie
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.8.6
Wytrzymałość na sforsowanie urządzenia ustalającego w zamka do drzwi przesuwnych
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.8.7
Siła zamykania ręcznego
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.1
Siła zamykania ręcznego z pośrednim położeniem blokującym
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.2
Skuteczność automatycznego zamykania zasuwki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.3
Skuteczność automatycznego zamykania zapadki
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.10.2.4
Działania w skrajnych temperaturach (- 20°C i + 80°C )
PN-EN 12209:2005 pkt. 6.7.2
Okucia do stolarki otworowej
Wytrzymałość na: obciążenia statyczne, obciążenia dynamiczne
PN-EN 13126-8:2007 pkt. 5.2.2, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8
Badanie trwałości okuć uchylnych stosowanych w stolarce budowlanej
Procedura L-06.00.00 wydanie3 z dn. 12.02.2008
Badanie wytrzymałości okuć uchylnych stosowanych w stolarce budowlanej
Procedura L-07.00.00 wydanie 4 z dn. 12.02.2008
Rodzaj charakterystyki Metoda badawcza
Okna, drzwi i żaluzje
Odporność na włamanie przy:
• obciążeniu statycznym
• obciążeniu dynamicznym
• próbach włamania ręcznego

PN-EN 1628:2011 dla klasy 1, 2 i 3

PN-EN 1629:2011 dla klasy 1, 2 i 3

PN-EN 1630:2011 dla klasy 2 i 3

Okna i drzwi
Pomiar wymiarów liniowych zewnętrznych i wewnętrznych
Procedura badawcza L-08.00.00 z dnia 09.06.1997 edycja 2

Siły operacyjne:

• okna

• drzwi

PN-EN 12046-1:2005

PN-EN 12046-2:2001

Sztywność skrzydła na obciążenie dynamiczne i statyczne siłą skupioną prostopadłą do powierzchni skrzydła. Wyznaczenie odkształceń skrzydeł
Procedura badawcza L-16.00.00 z dnia 24.05.2001 edycja 1
Badanie wpływu wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła na trwałość działania. Sprawność okien i drzwi po wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu
PN-EN 1191:2013-06
Wodoszczelność
PN- EN 1027:2001
Przepuszczalność powietrza okien i
drzwi [m3/h] do długości linii stykowej [Vo = m3/hm]
PN-EN 1026:2001
Okna
Odporność na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła
PN-EN 14608:2006
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN 13049:2004
Odporność na skręcanie statyczne
PN-EN 14609:2006
Drzwi
Odporność na obciążenia pionowe
PN-EN 947:2000
Wytrzymałość na skręcanie statyczne PN-EN 948:2000
Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim PN-EN 949:2000
Odporność na uderzenia ciałem twardym PN-EN 950:2000
Wymiary geometryczne liniowe: wysokość, szerokość, grubość i prostokątność
PN-EN 951:2000
Płaskość ogólna i miejscowa
PN-EN 952:2000

 
W 2011 roku Laboratorium pomiarowo–badawcze przy firmie „ROMB Spółka Akcyjna” otrzymało certyfikat „QM339-obliczania współczynnika przenikania ciepła Uf zgodnie z EN 10077-2”, wystawiony przez prestiżowy instytut badawczy w Europie – IFT Rosenheim. Laboratorium posiada podpisaną umowę z IFT Rosenheim i przeprowadza obliczenia współczynnika przenikania ciepła Uf, do których certyfikat wystawia IFT Rosenheim.
 

Certyfikat QM339
 
 
Certyfikat QM339 to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, to także wizytówka naszej firmy na arenie międzynarodowej, świadcząca o standardzie europejskim. Certyfikat QM339 jest przekazem potwierdzającym europejską jakość obliczeń dla odbiorców, a także przekazem o Laboratorium spełniającym wszystkie wymagania międzynarodowych norm jakości oferowanych obliczeń współczynnika przenikania ciepła stolarki otworowej.
 

Z uwagi na konieczność przesyłania informacji zwrotnych, Klientów naszego Laboratorium prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i wysłanie jej na adres: lab@grupakety.com

 

x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.