Kontakt

ROMB Spółka Akcyjna
ul. Kujańska 10E, 77-400 Złotów, Polska
tel.: +48 67 265 04 02
Biuro Obsługi Klienta: +48 67 26 50 412-419
Inspektor ochrony danych: Grzegorz Krawiec
iodo_romb@grupakety.com

REGON: 000057388,
NIP: 767 000 00 75,
KRS: 0000120632

Kapitał zakładowy: 20 900 000,00 zł

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest ROMB Spółka Akcyjna, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych mail: iodo_romb@grupakety.com. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO* – tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli komunikacji z użytkownikami strony, przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do niezależnego organu publicznego, tzw. organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.* RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.