Jakość Roku 2011 dla Metalplast Karo Złotów S.A.

31.01.2012

Firma została wyróżniona w największym ogólnopolskim konkursie projakościowym w Polsce i uhonorowana tytułem „Jakość roku 2011”.
Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., najstarsza instytucja państwowa, certyfikująca systemy zarządzania. W konkursie „Jakość roku” biorą udział firmy, instytuty i jednostki badawcze, które jakość wliczają w poczet podstawowych wartości swojej marki.

Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy MetalplastKaro Złotów S.A. w odniesieniu do poniższych kryteriów:
• skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;
• pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne;
• klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie;
• wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
• dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów/usług;
• efektywność zarządzania organizacją;
• nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.

Otrzymanie nagrody jest dla nas zaszczytem, a dla naszych Klientów potwierdzeniem i gwarancją, że przywiązujemy najwyższą wagę do standardów i jakości świadczonych przez nas usług.