Struktura

Spółka ROMB S.A. należy do Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., holdingu składającego się z trzech głównych segmentów biznesowych działających w następujących obszarach:

  • produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)
  • projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych
  • usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych, produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi, a także produkcji opakowań giętkich.

Do Grupy Kapitałowej należą 24 firmy, z czego 13 spółek zagranicznych, przetwarzających ok. 72 tys. ton surowców aluminiowych rocznie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty S.A. sięgają 470 mln EUR, eksport stanowi 46% ogólnej sprzedaży, a odbiorcami produktów jest kilka tysięcy firm z 50 krajów świata.

Akcje Grupy Kęty S.A. są od 1996 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura

Przejdź do strony internetowej Grupy Kęty S.A. →