Kariera

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym z firmą ROMB Spółka Akcyjna prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

romb.rekrutacja@grupakety.com

Aplikacje nie zawierające poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane:   „Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 133, poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ROMB Spółka Akcyjna dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy ROMB Spółka Akcyjna może nastąpić bez mojej zgody.”

Informujemy również, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.