zał 4 Oświadczenie ALUPROF SA o stanie księgowym

zał 4 Oświadczenie ALUPROF SA o stanie księgowym