Informacje dla akcjonariuszy

 

ROMB Spółka Akcyjna

ul. Kujańska 10E
77-400 Złotów, Polska

KRS: 0000120632
NIP: 767 000 00 75
REGON: 000057388
Kapitał zakładowy/ wpłacony: 20 900 000,00 zł

Sąd Rejonowy Poznań, Nowe miasto I Wilda – IX Wydział Gospodarczy

 

 

ROMB S.A. z siedzibą w Złotowie działa na rynku od 1974 r. W 2007 roku przeszła proces prywatyzacji i weszła w struktury GK Kęty.  Obecnie jest jedną z największych polskich firm produkujących okucia obwiedniowe z przychodem przekraczającym 71 mln zł. Działa w ponad 10 krajach i zyskała zaufanie tysięcy Klientów. Firma zatrudnia 338 pracowników.

Marka ROMB jest rozpoznawalna w większości krajów europejskich. Spółka od lat z powodzeniem zaopatruje bezpośrednio w swoje produkty takie rynki jak: rosyjski, białoruski, ukraiński, grecki, litewski, bułgarski, rumuński, węgierski, serbski oraz rynki skandynawskie.  Warto również wspomnieć, iż okucia ROMB obecne są w oknach wysyłanych do wielu krajów świata, na przykład do Francji, Wielkiej Brytanii, do krajów Beneluxu, a także do Libii, krajów Afryki Północnej i wielu innych.

Zastosowanie najlepszych surowców, udoskonalona na przestrzeni lat  technologia produkcji jak również umiejscowienie całego procesu  w jednym miejscu, umożliwiają wytworzenie kompatybilnych systemów okuć najwyższej jakości.

Więcej informacji o grupie kapitałowej Grupa Kęty S.A.

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, (43-300) Bielsko-Biała, wpisana w dniu 22.04.2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000106225, kapitał zakładowy: 4 028 350,00 zł, kapitał wpłacony: 4 028 350,00 zł, NIP 547-02-42-884, REGON 070424429, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000004797 (Spółka Przejmująca) oraz ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10E, (77-400) Złotów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000120632, NIP 767-000-00-75, REGON 000057388, kapitał zakładowy: 20 900 000,00 zł., kapitał wpłacony: 20 900 000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000061206 (Spółka Przejmowana) ogłaszają, że w dniu 9 grudnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty uchwałami zarządów spółek uczestniczących w połączeniu i podpisany przez spółki Plan połączenia ww. spółek o następującej treści:

DEMATERIALIZACJA AKCJI

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28 lutego 2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami.

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami pod numerem telefonu +48 602 323 561, adresem e-mail rhilinska@grupakety.com lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w siedzibie Spółki pod adresem 77-400 Złotów, Kujańska 10E.

 

REJESTR AKCJONARIUSZY

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROMB SA wybrało Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiot uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.
Zobacz Uchwałę ZWZ w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.

 

OGŁOSZENIA I INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Drugie zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-04-11Pobierz PDF | 59 KB

Pierwsze zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-03-23Pobierz PDF | 59 KB

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-05-12Pobierz PDF | 59 KB

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-05-13Pobierz PDF | 62 KB

Uchwała ZWZ s sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

2020-08-26Pobierz PDF | 193 KB

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2020-09-17Pobierz PDF | 522 KB

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2020-10-08Pobierz PDF | 478 KB

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2020-10-29Pobierz PDF | 481 KB

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2020-11-19Pobierz PDF | 104 KB

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2020-12-15Pobierz PDF | 340 KB