Historia

 Początki fabryki

bud_fabryki_maj_75r_male

28 lutego 1974 roku wydano zarządzenie, które oznaczało rozpoczęcie budowy Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast Złotów”, jednak prace budowlane przy hali produkcyjnej rozpoczęto dopiero jesienią.

Jako jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju FEWB Metalplast miał być odpowiedzią na kwestię zarówno braków ilościowych oraz jakościowych, jak i nowoczesności na rynku okuć stolarki okiennej i drzwiowej.  Problemy wykonawcy z terminowym zakończeniem prac nad galwanizernią kładły się jednak cieniem na możliwościach produkcyjnych fabryki. Załoga Metalplastu nie przyglądała się biernie tym przeciwnościom. Zorganizowano tymczasową linię galwaniczno-bębnową i korzystano z usług kooperantów. Od początku uczyliśmy się kreatywności, wytrwałości i działania w trudnych warunkach.

Okucie ROMB

Początek lat 90-tych to prawdziwy przełom dla fabryki. Biuro konstrukcyjno-technologiczne oraz zakupione maszyny, ułatwiły prace nad własnym produktem – okuciem do okien o nazwie ROMB. Już w 1993 roku pierwsze jego skromne kompletacje trafiły do głównych odbiorców. Niemal wszyscy krajowi producenci okien stosowali w tamtym czasie nasze okucia.

W 1999 r. przystąpiono do prac projektowych nad zamykaczem dźwigniowym TAKT – 150, który FEWB Metalplast wprowadziła do sprzedaży w roku 2002. Obecnie zamykacz został zmodernizowany i uzyskał nowy design.

Transformacja

Wstąpienie do Unii Europejskiej i tym samym otwarcie rynku dla konkurencji zachodniej ponownie wymusiło na firmie szereg zmian i działań dostosowawczych. Technicznie firma była konkurencyjna, rozbudowując systematycznie ofertę o rozwiązania wtedy nietypowe. System okuć okiennych uzupełniono o mikrouchył, uchylanie stopniowe i blokadę błędnego położenia klamki oraz wprowadzono okucie do okien o niestandardowych kształtach oraz wersję przesuwną do okien balkonowych. Organizacyjnie FEWB potrzebował jednak transformacji tak samo jak przechodziliśmy ją wtedy pod względem politycznym. Potrzebne było nabycie doświadczenia w działalności na wolnym rynku, w kreowaniu polityki sprzedażowej, w marketingu. Tymczasem nasza konkurencja przyszła z gotowymi receptami na funkcjonowanie i z ogromnym zapleczem kapitałowym.

Prywatyzacja

grupa

W 2007 roku nowym właścicielem FEWB Metalplast Złotów została spółka Aluprof S.A. z Bielska-Białej wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kęty. W konsekwencji przejęcia firma zmieniła nazwę na Metalplast Karo Złotów S.A.. Proces prywatyzacyjny, zakończony wykupieniem przez właściciela 100% akcji trwał blisko 4 lata. Był to okres znaczących zmian strukturalnych i organizacyjnych dla firmy, które pozwoliły na wypracowanie klarownej strategii rozwoju. Wiele gotowych i sprawdzonych rozwiązań systemowych zostało zaimplementowanych wprost z Grupy Kęty. Dostosowano m.in. standardy informatyczne, zakupując zaawansowane oprogramowanie wspomagające obsługę procesów oraz sprzęt komputerowy, kosztem wielomilionowych nakładów, unowocześniono park maszynowy. Wzorem Grupy Kapitałowej, realizując idee społecznej odpowiedzialność biznesu, znaczną część nakładów inwestycyjnych przeznaczono na modernizację galwanizerni, co pozwoliło na  ograniczanie emisji zanieczyszczeń i zużycia wody.

Rozszerzenie oferty i nowe wyzwania

Spółka sukcesywnie rozszerza swoją ofertę produktową. Prowadząc wspólne projekty, udostępniając posiadane technologie produkcji, stanowi na dzień dzisiejszy naturalne zaplecze produkcyjne dla Grupy Kęty. Wytwarzane w zakładzie podzespoły wykorzystywane są w systemach oferowanych przez pozostałe spółki i mają znaczący udział w wolumenie sprzedaży ROMB S.A..

IMG_5666_small_cut2

Jednocześnie firma nie odkłada prac nad własną ofertą asortymentową. Dynamicznie zmieniający się rynek, zaostrzane przepisy i rosnące wymagania w budownictwie wymuszają modernizacje i wdrożenia nowych produktów. W ostatnim czasie wprowadzono do sprzedaży ognioodporne zamki do drzwi oraz nowoczesne okucie do okien ROMB DYNAMIC. Kończą się prace związane z okuciem dedykowanym do obiektów aluminiowych ROMB ALU EURO, przed naszą spółką konstrukcje rozwiązań do obiektów pasywnych.

Zmiana nazwy firmy

„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie.” – te słowa amerykańskiego eksperta ds. zarządzania Peter Druckera zainspirowały zarząd do podjęcia decyzji o zmianie nazwy firmy na ROMB S.A.. Intencją było zapewnienie krótkiej, łatwo rozpoznawalnej nazwy skojarzonej z naszym dominującym produktem – nazwa ROMB spełnia te kryteria. Nowa nazwa to również nowa wartość oraz odejście od dawnego wizerunku i nazwy Metalplast. Zmiana podyktowana była także koniecznością poprawy komunikacji z klientami oraz zwiększeniem zakresu ochrony marki ROMB. Nasze działania uwieńczyło uzyskanie 28 lipca 2014 r. sądowego postanowienia zmiany nazwy na ROMB Spółka Akcyjna.

Nazewnictwo produktów

Renaming objął również koncepcję ujednolicenia nazewnictwa produktów, na przykład zmianę nazwy grupy produktowej zamków do drzwi z KARO na ROMB, okuć do okien uchylno-przesuwnych z KARO SUW na ROMB SUW oraz okuć do okien aluminiowych ALU KARO na ROMB ALU.

40 lat naszej historii oraz niedawna zmiana nazwy ukierunkowują Firmę na dalszy rozwój. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, planując współpracę z naszymi partnerami, pozyskiwanie następnych oraz prace nad nowymi projektami. Mamy wiele do zrobienia, wiele do zaoferowania i nie możemy się doczekać kolejnych wyzwań.