Dystrybucja

Firma posiada silnie rozwiniętą sieć dystrybucji. Sprzedaż realizowana jest przez hurtownie, zlokalizowane na terenie całej Polski i za granicą.

Przy zamówieniu hurtowych ilości istnieje możliwość zakupu towaru bezpośrednio w siedzibie firmy. W przypadku mniejszych zamówień sprzedaż realizowana jest poprzez sieć dystrybucji.

Dystrybucja krajowa obejmuje

Regiony Sprzedaży:
Region 1 – północno-zachodni
Region 2 – północno-wschodni
Region 3 – południowo-zachodni
Region 4 – południowo–wschodni

Zobacz mapę Polski

Sprzedaż eksportowa obejmuje głównie Europę Wschodnią i Południową.

Nasze produkty są obecne na wielu rynkach zagranicznych, m.in. rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, litewskim, serbskim, bułgarskim, rumuńskim, węgierskim, czeskim, włoskim, słowackim, mołdawskim, greckim.

Zobacz mapę Europy

Obecna sieć dystrybucji zapewnia dostępność naszych wyrobów oraz pozwala na szybką i sprawną realizację nawet największych kontraktów.