CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

22.11.2011

Metalplast Karo Złotów S.A otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet Poland.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmom o najwyższej ocenie stabilności
i wiarygodności. Ocena ta wystawiana jest przez specjalistów Dun&Bradstreet na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników finansowych oraz największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych
i osobowych.

Aby znaleźć się w gronie uhonorowanych, firma musi spełniać ściśle określone kryteria, dając jednocześnie gwarancję wysokiego poziomu rentowności, zdolności i płynności finansowej oraz posiadać znikomy poziom zadłużenia i przeterminowanych płatności.

W ocenie D&B Poland spółka Metalplast Karo Złotów S.A. należy zatem do grona polskich przedsiębiorstw, które wykazują się niezachwianą stabilnością finansową, wysoką rentownością oraz płynnością kapitału. To wiarygodny i stabilny finansowo kontrahent, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe.