Certyfikat Dynamiczna firma

14.06.2012

Metalplast Karo Złotów S.A. został wyróżniony certyfikatem Dynamiczna firma.

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania za szybki rozwój firmy oraz właściwe decyzje finansowe. Otrzymanie certyfikatu jest również dowodem na wzrost pozycji firmy na rynku, a także potwierdzeniem opinii solidnego i perspektywicznego partnera biznesowego.

Certyfikat przyznawany jest w oparciu o autorski algorytm HBI wyliczający dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa w ostatnich trzech latach. W obliczeniach brano pod uwagę kluczowe dane finansowe – obrót i zysk firmy oraz wzrost zatrudnienia. Dane te zostały dodatkowo zweryfikowane przez największą wywiadownie gospodarczą – Dan & Bradstreet.

Przyznanie kolejnego certyfikatu dowodzi, iż Metalplast Karo Złotów S. A. jest nowoczesną i dynamiczna spółką z ogromnym potencjałem, której warto zaufać.